Ga naar mijn aanbiedingen

Aanbod

Tags
opvanghulpbegeleiding
Rubriek of categorie
Gezin met tieners (12-18)KinderopvangMeer info
Tieners (12-18)OnderwijsMeer info
Jongvolwassenen (18+)WerkenMeer info
Jongvolwassenen (18+)Hulp is altijd dichtbijMeer info
Gezin met tieners (12-18)OpvoedingPedagogisch advies
Gezin met tieners (12-18)OpvoedingAndere ouders ontmoeten
Gezin met tieners (12-18)OpvoedingBotsing
Gezin met tieners (12-18)OnderwijsOndersteuning bij leren
Tieners (12-18)Gezond en welZorgverleners
Tieners (12-18)OnderwijsOndersteunen bij leren
Jongvolwassenen (18+)Gezond en welZorgverleners
Opmerking
Partner
Bibliotheek Wellen
Lengtegraad
0
Breedtegraad
0
Aanbod beschikbaar voor de postcodes
3800, 3830, 3840, 3870, 3890, 3720

Prijs

Tijdens het verblijf krijgt de rechthebbende geen kinderbijslag meer

Waar

Leefgroep Karakt
Prins Albertlaan 50A
3800
Sint-Truiden

Wanneer

In samenspraak met jongere en zijn gezin
De leefgroep is permanent bereikbaar

Wat meebrengen

Omschrijving

Vzw Huize Sint-Vincentius begeleidt jongeren die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden. De jongeren zelf en alle betrokken personen uit hun leefomgeving maken deel uit van deze begeleiding. Ieders belang krijgt in het begeleidingsproces een plaats. Het doel is de kansen op de verschillende levensdomeinen en het zich verbonden voelen met de samenleving te vergroten. We gaan hiervoor samen op zoek naar de aanwezige krachten, talenten en beperkingen, bij de jongeren en bij hun context. Diezelfde zoektocht doen we bij de medewerkers van de organisatie. Op deze manier willen we komen tot het gepast opnemen van verantwoordelijkheden.

Het begeleidingstraject speelt zich af in een leefomgeving waar maximaal 10 jongeren tijdelijk verblijven en deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals koken, eten, studeren, tv kijken, … Het vast aanbod bestaat uit groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding.

Karakt biedt een begeleidingstraject aan jongeren aan dat bestaat uit een aanbod van contextbegeleiding met verblijf in een leefgroep. Dit aanbod kan in een latere fase omgebouwd worden tot contextverblijf met verblijf op studio, contextbegeleiding of CBAW. Het begeleidingstraject speelt zich af in een leefomgeving waar maximaal 10 jongeren tijdelijk verblijven en deelnemen aan de gewone dagdagelijkse dingen zoals koken, eten, studeren, tv kijken, … Het vast aanbod bestaat uit groepswerking, individuele begeleiding en schoolbegeleiding.

Karakt staat voor het aanbieden van een leefomgeving waarbij het groepsgebeuren rust, voorspelbaarheid en veiligheid biedt. De leefgroep heeft regels en afspraken. Er is een vast dagverloop. Ieder heeft zijn eigen kamer. We gaan respectvol om met elkaar en verwachten dit ook van de groepsleden en de bezoekers.

Karakt staat voor een vasthoudende begeleiding. Dit wil zeggen dat we streven naar zo weinig mogelijk breuken in de begeleiding. We geven niet snel op, we blijven kansen zien en bieden, we geven kansen om tot herstel te komen, we overwegen en bespreken telkens wie of wat ons hierbij kan helpen. Dit betekent ook dat we hiervoor willen praten en samen zoeken naar werkbare oplossingen, ook als het moeilijk gaat.

Karakt heeft oog voor wat al goed gaat en waarin er verbetering mogelijk is. We willen samen met de jongere moeilijke thema’s niet uit de weg gaan. We willen bekijken wat er nodig is om uitdagingen aan te gaan én wie of wat daarmee kan helpen.

Binnen het traject streven we naar het versterken van de aanwezige competenties en gaan we uit van ieders verantwoordelijkheid. We doen beroep op bestaande hulpbronnen. Daarnaast hebben we oog voor de beperkingen en gaan op zoek naar nieuwe, ondersteunende hulpbronnen in de ruimere context.

Karakt staat voor een constant betrekken van de jongere en zijn omgeving in het begeleidingstraject.

Karakt staat voor proces- én resultaatgericht denken. Het doorlopen proces is even belangrijk als het resultaat. We kijken dus niet alleen naar het behaalde resultaat, maar ook naar de geleverde inspanningen.

Voor meer concrete informatie, verwijzen we graag naar de leefgroepbrochure en het verloop van een begeleiding terug te vinden op de website.

Brochure

Contact

Martine Raemakers
martineraemakers@huizesintvincentius.be

011/70 74 88

Prins Albertlaan 50A
3800
Sint-Truiden

Website Huize St-Vincentius Leefgroep Karakt
http://www.huizesintvincentius.be/onze-afdelingen/karakt/
Website Huize St-Vincentius Leefgroep Karakt
CONTACTEER DE AANBIEDER
Uw bericht wordt verstuurd. Wij contacteren u binnenkort.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van uw aanvraag! Gelieve het later opnieuw te proberen of contacteer de website beheer (contact formulier in de footer).

Ga naar mijn aanbiedingen