Ga naar mijn aanbiedingen

Aanbod

Tags
kinderopvanghandicapkwetsbaarkwetsbare
Rubriek of categorie
Gezin met jonge kinderen (0-3)KinderopvangOpvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
Gezin met jonge kinderen (0-3)KinderopvangFlexibele kinderopvang
Gezin met kleuters (3-6)KinderopvangOpvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
Gezin met kleuters (3-6)KinderopvangFlexibele kinderopvang
Gezin met kleuters (3-6)Ontmoeting en vrije tijdVakantieopvang
Gezin met jonge kinderen (0-3)KinderopvangKinderdagverblijven
Gezin met jonge kinderen (0-3)OpvoedenAndere ouders ontmoeten
Gezin met kleuters (3-6)OpvoedenAndere ouders ontmoeten
Opmerking
Partner
Bibliotheek Wellen
Lengtegraad
0
Breedtegraad
0
Aanbod beschikbaar voor de postcodes
3800

Prijs

Dagprijs wordt berekend op basis van je inkomen

Waar

De Egeltjes
Slagmolenstraat 68
3800
Sint-truiden

Wanneer

Ma-vr, 7u30-18u

Wat meebrengen

Omschrijving

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes (1 tot 6 jaar). Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en/of zetten ze hun stekeltjes op. Zo kunnen ze zich beschermen tegen gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af. Het kan dan moeilijk zijn om met hen om te gaan. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,… als een probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht. Anderstaligheid vormt immers soms een drempel om ten volle deel te nemen aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan De Egeltjes een rol spelen.

Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele gezin hoe deze kindjes zich kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken.

Opvoeden doe je elke dag, elk uur, bewust en onbewust. Vaak gaat het vanzelf, maar opvoeden is een moeilijke taak. Verschillende factoren beïnvloeden de opvoeding. Als we naar de balans van de opvoeding kijken zien we dat deze beïnvloed wordt door de draaglast en de draagkracht in het gezin. Om de opvoeding als positief te ervaren en perspectief te zien binnen de opvoeding moet er een evenwicht zijn tussen beiden. Gezinnen raken soms de weg kwijt. De opvoeding wordt niet langer als vanzelfsprekend ervaren. De draaglast wordt te groot en/of de draagkracht is niet meer sterk genoeg. Ouders kunnen hun opvoedingsaanpak niet langer afstemmen op de noden van hun kinderen. Kinderen vertonen gedrag dat door anderen als een probleem ervaren wordt, waardoor de kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. De combinatie van ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning kan bijdragen aan het herstellen van deze balans.

Wij maken ook tijd en ruimte voor de ouders. Bij het brengen en halen nemen we de tijd om te luisteren naar hun zorgen en successen. We vinden het belangrijk dat ouders ook een stem krijgen in onze werking. Daarom organiseren we 6 keer per jaar een oudervergadering waarop we samen met ouders rond een bepaald thema nadenken en afspraken maken. Soms gaan we ook op bezoek bij een andere dienst die een leuk aanbod heeft voor jonge kinderen. We doen ook jaarlijks 1 gezinsuitstap.

Op die manier willen we er zijn voor alle gezinnen, met extra aandacht voor die gezinnen die moeilijk de weg naar de kinderopvang vinden. Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving om hen maximaal te stimuleren in hun prille leven.

Brochure

Contact

Jasmien Pulings
info@egeltjes.be

0487/906767

Slagmolenstraat 56
3800
Sint-truiden

Website De Egeltjes
www.egeltjes.be
Website De Egeltjes
CONTACTEER DE AANBIEDER
Uw bericht wordt verstuurd. Wij contacteren u binnenkort.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van uw aanvraag! Gelieve het later opnieuw te proberen of contacteer de website beheer (contact formulier in de footer).

Ga naar mijn aanbiedingen